Chính sách vận chuyển

1.Quy định về chi phí vận chuyển

Nội thất Quang Phát có chính sách vận chuyển đơn hàng đến tận địa chỉ nhà khách hàng trên toàn quốc

Thời gian giao hàng:

Khách hàng tự thỏa thuận với bán hàng để đảm bảo đúng thời gian giao hàng theo yêu cầu.

Đơn hàng đặt theo tiêu chuẩn: Giao trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Với các đơn hàng có sẵn xử lý và bắt đầu giao hàng luôn kể từ khi đặt hàng.

– Với các đơn hàng có sản phẩm thiết kế, đặt riêng, giao trong vòng 2-7 ngày kể từ khi đặt hàng.

– Thời gian giao hàng tính từ khi xác nhận đặt hàng và giao hàng trong giờ hành chính

2. Phí giao hàng

  • Chúng tôi miễn phí vận chuyển với tất cả các đơn hàng

3. Chính sách lắp đặt

  • Miễn phí lắp đặt với tất cả các đơn hàng